10. Dieneke Velema (v) - De Wijk

Mijn naam is Dieneke Velema Dozeman. Pieterdina JG. 78 jaar en getrouwd. Ik ben geboren in Hoogeveen en heb daar tot 1979 gewoond. Mijn ouders en grootouders zaten als zelfstandigen in het zakenleven. Ik heb één jongere zus.

Mijn hele werkende leven heb ik me ingezet voor het onderwijs. Basischool en speciaalonderwijs. Sinds 1988 in de Wolden. Vrijwilligerswerk doe ik nog in de bieb van de Wijk en heb tot mijn 78 ste extra op de Horst in de Wijk vrijwilligerswerk gedaan. Verder neem ik deel aan het verenigingsleven: zangvereniging, VVnu, leesgroep. Ik voel me betrokken bij alles wat onze buurtschap betreft. Zo nodig lever ik een bijdrage.

Belang van begrip in een plattelandsgemeente voor alle inwoners, samen zijn we boeren, burgers en buitenlui.

We wonen achteraf en hebben dieren. Het meeste werk doen we zelf en dat vinden we een gezonde activiteit en zo blijven we betrokken bij de natuur en houden onze conditie op peil. Actiepunten voor mij zijn:

  • onderwijs , kleinere klassen speciaal voor kleuters.
  • Faciliteiten voor de jeugd sportverenigingen, zwembad, speelplaatsen.
  • Ruimte voor verenigingen en activiteiten.
  • Aandacht voor ouderen, openbare veiligheid goede veilige paden voor de rollator e.d.
  • In stand houden van openbaar vervoer.

Belang van begrip in een plattelandsgemeente voor alle inwoners, samen zijn we boeren, burgers en buitenlui.
Ik sta op de lijst omdat ik bereid ben mijn steentje bij te dragen waar ik kan.