Geen tijd? 🎯 Tik hier⚡ voor de top 5 punten 👇

 1. Natuur en biodiversiteit 🌳
  We hebben te maken met een klimaatcrisis.
  De natuur is onze grootste bondgenoot. In De Wolden hebben we prachtige natuur die we willen beschermen en goed willen beheren. Daarnaast willen we ons gemeentegroen zo aanpakken dat we de biodiversiteit stimuleren, onze leefomgeving vergroenen en we onze woonomgeving voor mens en dier aangenaam maken. Dit doen we in samenwerking met de agrariërs in onze gemeente.
  Onze gemeente heet De Wolden (een oud woord voor woud of bos) en dit groen mag nog veel zichtbaarder worden.
 2. Duurzame en natuurinclusieve woningen 🏡
  We hebben te maken met een woningcrisis. Daar willen wij op reageren door meer en verschillend aanbod in woningen te realiseren. Zonder dat hier natuur of gemeente groen voor opgeofferd hoeft te worden.
  Sterker nog, door natuurinclusief te (ver)bouwen, geven we niet alleen de mens, maar ook de natuur meer woonruimte. En uiteraard zal divers aanbod voor diverse inwoners zorgen. Daarmee creëren we een meer inclusieve samenleving. Dat past bij een regenbooggemeente zoals de gemeente De Wolden. Door bestaande woningen te verduurzamen maken we woningen toekomstbestendig én vergroten we het woongenot.
 3. Zorg voor minima en mensen in de bijstand 💼
  Voor veel mensen is het financieel een lastige tijd. Door de corona-crisis en nu de hoge energiekosten zijn nog meer mensen in financiële problemen gekomen en willen zij graag onze steun. Wij vinden het belangrijk dat mensen die het nodig hebben op onze steun kunnen rekenen. Zoals de minima en mensen in de bijstand. Dat kan bijvoorbeeld zonder hoge kosten door sommige gemeentediensten gratis aan te bieden.
 4. Echt groene energie ⚡️
  GroenLinks wil alleen echt groene energie subsidiëren en stimuleren. Zo halen we op een goede manier de klimaatdoelen. Daarbij pakken we meteen de energiearmoede aan. Met investeringen in echt groene energie verlagen we direct energiekosten bij de bewoners.
 5. Verkeersveiligheid 🚸
  In onze gemeente wordt veel gefietst door inwoners en toeristen. Wij willen voor iedereen De Wolden fiets-vriendelijker maken en het verkeer veiliger.
Of luister naar de top vijf punten

Niet alleen “groen” maar ook “doen”

Open het programma in een nieuw venster

Hieronder vind je het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Dit bestaat uit verschillende hoofdonderdelen, die je links onder de drie horizontale streepjes ≡ ziet staan. Elk hoofdonderdeel bestaat uit hoofdpunten en actiepunten.

💡
Lastig om te lezen? Klik dan op de knop hierboven om het programma in een nieuw venster te openen!

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We doen ons best om op veel manieren bereikbaar te zijn, rechtsonder vind je een aantal mogelijkheden.