uit de raad

Verslag van wat er in de gemeenteraad van De Wolden gebeurt, beschouwd vanuit een groen-socialistisch perspectief.