GroenLinks: Snellere revitalisering vakantieparken

GroenLinks: Snellere revitalisering vakantieparken

In de raadsvergadering van 30 maart 2023 besprak de gemeenteraad van De Wolden het programma Vitale Vakantieparken. GroenLinks De Wolden heeft zich uitgesproken voor scenario 1, dat zich richt op het aanpakken van de meeste vakantieparken. De partij benadrukte echter dat het geraamde tijdsbestek van vijf jaar voor de transformatie en revitalisering van de parken te lang is en verzocht het bestuur om deze termijn te verkorten.

GroenLinks De Wolden is tevreden met de proactieve aanpak van het bestuur bij het aanpakken van de problemen rondom ambtelijke capaciteit en kennis in het programma. We vinden het goed dat wanneer er geconstateerd wordt dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken niet goed loopt door te weinig ambtelijke capaciteit en wegens gebrek aan kennis, er ingegrepen wordt. GroenLinks-raadslid Eline Kippers - van Lint benadrukte tijdens de vergadering dat eigenaren en bewoners van vakantieparken graag willen weten waar zij aan toe zijn en dat het proces al jaren lang loopt.

GroenLinks De Wolden steunt scenario 1, waarin de meeste parken direct worden aangepakt, omdat we geloven dat er nu doorgepakt moet worden. GroenLinks is van mening dat mensen recht hebben op duidelijkheid en dat het belangrijk is om het proces van het programma Vitale Vakantieparken inzichtelijk te houden. Dit geldt vooral voor degenen die hier direct mee te maken krijgen, zoals eigenaren en bewoners van vakantiehuizen.

Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks ook vragen gesteld over de handhaving op vakantieparken en de prioritering van parken in het programma. De partij wil weten hoe het bestuur de tijdslijn voor de uitvoering van het programma borgt en wat er in de tussentijd gebeurt met de vitalisering van de andere parken die in een later stadium aan de beurt zijn. GroenLinks benadrukt het belang van duidelijkheid voor alle betrokkenen over wat wel en niet toegestaan is op de vakantieparken.