Bijeenkomst Reestvisie: GroenLinks onderzoekt kansen voor duurzame ontwikkeling

Bijeenkomst Reestvisie: GroenLinks onderzoekt kansen voor duurzame ontwikkeling

De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel hebben samen met experts, waterschapsbestuurders en belanghebbenden uit het gebied de Reestvisie met mogelijkheden voor een duurzame ontwikkeling van het Reestdal besproken.
Het doel was om antwoord te vinden op de uitdagingen van de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitscrisis en om nieuwe kansen te ontdekken.

Tijdens de bijeenkomst werd er geluisterd naar inbreng van onder andere Rudy Rabbinge, emeritus-hoogleraar ecologie  aan de Wageningen Universiteit en voormalig PvdA Eerste Kamerlid , Cees Zoon van de fractie WaterNatuurlijk van waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) , planoloog Bernhard Hanskamp, Michael Sijbom, Directeur Landschap Overijssel en Hans Kuipers, Gedeputeerde GroenLinks Drenthe.

"We zijn enthousiast over de resultaten van de bijeenkomst over de Reestvisie," aldus Sam Pormes, lijsttrekker GroenLinks Drenthe. "We hebben veel waardevolle inzichten gekregen en gaan deze meenemen in het ontwikkelen van concrete plannen voor de toekomst van het Reestdal. Het gaat hierbij om keuzes maken en het eerlijke verhaal. Daarmee tillen we het boven politiek uit."

Lucas Brinkhuis, lijsttrekker GroenLinks Overijssel, vult aan: “Ik zie de Reest niet als grensbeek maar als verbindingsbeek tussen Drenthe en Overijssel. Het is onze verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst voor het Reestdal. We zijn er trots op dat we samen met belanghebbenden en experts kunnen werken aan een oplossing voor de huidige uitdagingen en de Reestvisie geeft hier een duidelijk uitgangspunt voor."

De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel blijven zich inzetten om de uitdagingen van de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden en te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van het Reestdal.

De regie ligt in de Reestvisie bij waterschap DOD en de aanpak van het Reestdal gebeurt bottom-up, met de participatiegedachte van de Omgevingsvisie. GroenLinks pleit voor een slagvaardige aanpak die de kwaliteit van het grensoverschrijdende gebied verhoogt en leidt tot een robuust watersysteem waarin landbouw en natuur elkaar afwisselen.