GroenLinks De Wolden benadrukt belang klimaatklok en steun voor het IPCC-rapport

GroenLinks De Wolden benadrukt belang klimaatklok en steun voor het IPCC-rapport

De raadsvergadering in De Wolden op donderdag 30 maart 2023 was gevuld met diverse onderwerpen, zoals de woon(zorg)visie “Veelzijdig wonen in De Wolden!” en de N375. GroenLinks De Wolden speelde een actieve rol in de discussie en bracht hun standpunten duidelijk naar voren.

Een belangrijk punt tijdens de vergadering was de motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door GroenLinks Drenthe, over de klimaatklok van Extinction Rebellion (XR) en de steun voor het IPCC-rapport.

De klimaatklok van XR is bedoeld om mensen bewust te maken van de naderende klimaatnoodtoestand. De klok telt af tot het moment waarop de opwarming van de aarde de grens van 1,5 °C overschrijdt, waarna een onomkeerbare klimaatnoodtoestand ontstaat. In tegenstelling tot omliggende gemeenten zoals Hoogeveen en Meppel, had burgemeester Nieuwenhuizen eerder geweigerd om de klimaatklok in ontvangst te nemen. GroenLinks De Wolden diende daarom een motie in om de klok zonder politieke lading een plek in het gemeentehuis te geven.

Hoewel andere raadsleden de oproep sympathiek vonden, benadrukten zij de neutraliteit van de gemeente. Ze waren van mening dat het gemeentehuis en openbare plekken geen plaats moeten bieden aan politieke uitingen of protestbewegingen. De motie van GroenLinks werd uiteindelijk verworpen.

Naar aanleiding van de motie over de klimaatklok, spraken met 6 van de 7 bijna alle partijen zich uit over het belang van het serieus nemen van het IPCC-rapport en het erkennen van de klimaatcrisis. Naast GroenLinks spraken ook VVD, CU, PvDA, D66 en CDA hun steun voor het IPCC-rapport uit en benadrukten dat ze de klimaatcrisis serieus nemen en de wetenschap erachter onderstrepen en het alles behalve een mening vinden.

GroenLinks De Wolden benadrukte tijdens de raadsvergadering het belang van de klimaatklok en steun voor het IPCC-rapport. Ondanks de afwijzing van de motie, toonden andere partijen wel hun betrokkenheid bij het erkennen van de klimaatcrisis en het belang van het IPCC-rapport. Dit toont aan dat GroenLinks De Wolden een belangrijke rol speelt in het stimuleren van het klimaatbewustzijn in de gemeenteraad.

De klimaatklok is inmiddels al weer verder teruggelopen. Hier is een actuele weergave van de klok: