GroenLinks De Wolden staat schouder aan schouder met inwoners over verkeersveiligheid

GroenLinks De Wolden staat schouder aan schouder met inwoners over verkeersveiligheid

De meerderheid van de gemeenteraad van De Wolden heeft op 20 april 2023 ingestemd met de aanleg van twee extra rotondes in de N375. GroenLinks De Wolden stemde tegen omdat er zorgen zijn over de toename van verkeersdruk op aansluitende wegen en de mogelijke negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast moeten er waarschijnlijk bomenrijen worden weggehaald, wat tot beschadiging van het landschap zou leiden. GroenLinks De Wolden heeft zich hard gemaakt voor de inwoners van Berghuizen en Gijsselte door alternatieven aan te dragen en kritische vragen te stellen.

De Vechtdalvariant, een alternatief voorstel afkomstig uit Berghuizen, heeft de aandacht getrokken van GroenLinks-raadslid Henk van IJzendoorn. Dit alternatief betreft een oversteek vergelijkbaar met die op de N340 tussen Ommen en Zwolle, waar verkeerslichten alleen op rood springen bij verkeer van een zijweg. Van IJzendoorn is van mening dat de Vechtdalvariant meer veiligheid biedt en kosten bespaart, omdat er geen geluidswallen en verkeersremmende maatregelen nodig zijn op andere wegen.

Tijdens de raadsvergadering heeft Van IJzendoorn kritische vragen gesteld en de wethouder gevraagd om extra inspanningen bij de provincie te leveren. Helaas vond dit verzoek geen gehoor. Toch zijn de inspanningen van GroenLinks niet onopgemerkt gebleven. Wethouder Mark Turksma bleef het niet onopgemerkt dat dankzij het harde werk en de inzet van Van IJzendoorn voor de inwoners er zoveel stukken vrij zijn gegeven sinds de vorige raadsvergadering. GroenLinks heeft zich tijdens deze vergadering wederom sterk geprofileerd en de belangen van de inwoners duidelijk naar voren gebracht.

Ook buurtbewoner Leontine Splinter heeft tijdens de inspraak heldere vraagtekens geplaatst bij de huidige plannen en de situatie duidelijk uiteengezet. Door de actieve betrokkenheid van inwoners zoals Nicolette Moes en Paul van Eyk was GroenLinks goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kreeg ze meer inzicht in het proces en de verschillende standpunten.

Hoewel de aanleg van de rotondes nu is goedgekeurd, blijft GroenLinks De Wolden samen met betrokken inwoners zoeken naar manieren om de verkeersveiligheid te waarborgen en de zorgen van de bewoners rondom Gijsselte en Berghuizen te adresseren. De partij laat zich niet uit het veld slaan en blijft streven naar een betere en veiligere verkeerssituatie voor iedereen.

De samenwerking tussen GroenLinks De Wolden en de betrokken inwoners toont aan dat het belangrijk is om te luisteren naar de stem van de burgers en hun zorgen serieus te nemen. De open dialoog en het aandragen van alternatieven dragen bij aan het streven naar een duurzame en veilige verkeerssituatie voor alle inwoners van De Wolden.