4. Job de Jonge (m) - Ruinen

Ik ben Job de Jonge, 72 jaar oud. Met mijn vrouw woon ik al weer drie jaar in Ruinen.

Ruim 40 jaar werkte ik als arts, waarvan 35 jaar voornamelijk als kinderpsychiater. Sinds 2017 met pensioen, heb ik tijd voor hobby’s zoals imkeren en tuinieren probeer ik een maatschappelijke bijdrage te leveren door biodiversiteit stukjes te schrijven in mijn bioblog en deelname aan projecten op dat gebied. Daarnaast doe ik mee met activiteiten, die de verkeersveiligheid bevorderen.

Voor GroenLinks de Wolden breng ik ervaringen in uit het verleden, want al in mijn studententijd was ik actief met zaken als democratisering, milieu, acties tegen kernraketten en de neutronenbom, acties voor de gevluchte Chilenen. Inmiddels heb ik ervaring opgebouwd op het gebied van biologie, ecologie en biodiversiteit.

Ik ben op de lijst van GroenLinks gaan staan, omdat ik een actieve bijdrage wil leveren.

Het milieu en het bewaken van onze prachtige natuurgebieden staan bij mij boven aan, niet alleen bloemrijke bermen, maar ook daadwerkelijke aanpak van stikstof, CO2 en bestrijdingsmiddelen. Dat streven is zeker niet tegen de boeren gericht, want zij verdienen een goede beloning  voor hun producten. Waarom eten we niet onze eigen producten?  Betere beloning moet wel hand in hand gaan met terugdringen van schade aan het milieu en het dier. Wellicht is er ook binnen de gemeente wat te doen aan deze zaken.

Het tweede punt wat voor mij zwaar weegt is het zorgen voor betaalbare woonruimte voor iedereen, maar vooral voor jongeren die hier geboren en getogen zijn.

Een derde punt is het verkeer in de regio, meer veiligheid, meer rust en minder uitstoot.

Door op GroenLinks te stemmen stem je sociaal en investeer je in de toekomst van aarde, dier en mens dus vooral ook voor volgende generaties.