5. Leontine Splinter (v) - Ruinerwold
‘Be inspirered by nature and respect it too’

Leontine Splinter (69)
Nu 13 jaar geleden verruilden mijn man en ik de stad Haarlem voor het landelijke Ruinerwold. En we hebben er geen moment spijt van.
Ik geniet van de rust, ruimte en natuur om mij heen en vermaak mij uitstekend in mijn biologische groentetuin. Met veel plezier maak ik jammetjes van al het fruit dat onze tuin geeft.

Tot 2018 werkte ik als marketing manager voor Haarlem Marketing en in die functie was het voor mij steeds weer een uitdaging om mensen of groepen mensen met elkaar te verbinden. Door deze kruisbestuivingen zijn prachtige projecten ontstaan.

In De Wolden houd ik mij bezig met cultuur, zoals het mede organiseren van de Open Monumentendag en ben ik ambassadeur van ‘De Wolden Culturele Gemeente 2023’. Ook hier is het maken van verbindingen een belangrijk onderdeel. Zeker in een gemeente die is opgebouwd uit verschillende dorpen.
Daarnaast ben ik met veel plezier betrokken bij Dorpsbelangen Ruinerwold.

GroenLinks is sinds de oprichting altijd mijn partij geweest, zowel vanwege het groene als sociale karakter. Ik vind het belangrijk om de komende jaren met elkaar De Wolden groener en gezonder te maken met de natuur als vriend!

Een belangrijk ander punt uit het partijprogramma van GroenLinks De Wolden vind ik dat er gestreefd moet worden naar een betaalbare woning voor iedereen. En dat inwoners van De Wolden voorrang krijgen als er sprake is van verkoop van bestaande woningen of nieuwbouw,  daarnaast lijkt het mij een uitdaging om te kijken naar experimentele woonvormen.

Graag wil ik voor alle kinderen en kleinkinderen onze planeet zo mooi en  gezond mogelijk achterlaten. Daar draag ik graag in mijn omgeving waar mogelijk een steentje aan bij.