6. Erik Verheijen (m) - Zuidwolde

Ik ben 66 jaar, geboren in Twente, heb theologie gestudeerd in Nijmegen, en woon sinds 1990 in Zuidwolde. Ik ben getrouwd en heb vier dochters die allemaal zijn uitgevlogen.

In mijn werkzame leven ben ik RK-geestelijk verzorger geweest in de GGZ, bij justitie en in de parochie. In 2021 ben ik met pensioen gegaan.

In 2002 was ik het eerste gemeenteraadslid voor GroenLinks in De Wolden. Van 2010 tot 2018 was ik dat nogmaals. Ik heb daar veel van geleerd en breng dan ook veel ervaring mee in het team van GroenLinks. Een van de belangrijkste opdrachten die ik mezelf had gesteld als raadslid was om te proberen in het debat in de politieke arena het algemeen belang in de gaten te houden en naar voren te brengen. En voor een GroenLinks-raadslid ligt het algemeen belang in sociaal en duurzaam beleid. Maar het algemeen belang moest nogal eens wijken voor particuliere belangen.

En lastig vond ik het, om andere partijen in beweging te krijgen. Er werd niet gauw afgeweken van tevoren ingenomen standpunten. Toch merkte ik wel, dat de mening van GroenLinks steeds serieuzer werd genomen.

Ik sta op de kieslijst van GroenLinks omdat de noodzaak om het klimaatprobleem fundamenteel aan te pakken alleen maar is toegenomen. GroenLinks heeft daar al decennialang aandacht voor gevraagd. En heeft daar ook ideeën bij.  In een plattelandsgemeente als De Wolden betekent dit dat de agrarische sector zal veranderen in circulaire duurzame landbouw en dat de lokale overheid daarbij zoveel mogelijk moet helpen.

Ook de kloof in de samenleving tussen de rijken en de armen is alleen maar toegenomen.

GroenLinks heeft daar een visie over: de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en

de kwetsbaren in de samenleving moeten beschermd worden en gesteund. Een participatiesamenleving, waar iedereen meetelt en mee mag doen,  vraagt ook om een sterke overheid die de regie naar zich toetrekt, en niet alleen aan de markt of aan goedwillende vrijwilligers overlaat.

Ook op het gebied van huisvesting speelt dat. Er is maatschappelijk grote behoefte aan meer woningen. Op het platteland liggen genoeg kansen om daar een bijdrage aan te leveren.  Er is veel ruimte, er zijn veel kleine buurtschappen, veel agrarische bijgebouwen komen vrij en kunnen een woonbestemming krijgen. De lokale overheid kan veel creatiever en ruimer omgaan met de regelgeving om meer woningen op het platteland te realiseren. Daar zal GroenLinks zich sterk voor maken.

Ik hoop dat veel Woldenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart GroenLinks niet links laten liggen maar rood willen kleuren.  Wij zijn wel eens afgeschilderd als klimaatdrammers, dat betreuren wij zeer, maar krijgen het gelijk wel steeds meer aan onze zijde. Wij willen niet dat de (lokale) overheid alles over de inwoners te zeggen krijgt, maar wel dat zij in het algemeen belang de regie meer naar zich toetrekt op de belangrijke hoofdthema’s van deze tijd: energie, klimaat, landbouw, maatschappelijke ongelijkheid en woningen.