Vakbond FNV zet GroenLinks De Wolden op 1

Vakbond FNV zet GroenLinks De Wolden op 1

Vakbond FNV wil een menswaardige samenleving met gelijke kansen en respect voorcelkaar. Om hier aandacht voor te vragen heeft FNV een 10 puntenplan opgesteld. In gemeente De Wolden past het partijprogramma van GroenLinks het beste bij het 10 puntenplan van FNV.
FNV zet GroenLinks De Wolden dan ook op 1!

GroenLinks De Wolden is blij dat FNV ziet dat GroenLinks De Wolden zich inzet voor een groene, sociale en eerlijke samenleving in De Wolden.

FNV zet GroenLinks De Wolden dan ook op 1!

10 punten plan van vakbond FNV

Het 10-punten plan van FNV bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestaanszekerheid
  • Energietransitie
  • Aanbesteden
  • Werkgelegenheid
  • Sociaal ontwikkelbedrijf
  • Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden
  • Zorg en hulp
  • Jeugdzorg
  • Arbeidsmigranten
  • Basisvaardigheden

De meeste van deze onderdelen worden expliciet in het partijprogramma van GroenLinks De Wolden genoemd.