Van plannen naar uitvoering; raadsbreedprogramma De Wolden 2022-2026

Van plannen naar uitvoering; raadsbreedprogramma De Wolden 2022-2026

Op 30 maart 2022 zijn Henk van IJzendoorn en Eline Kippers - van Lint als raadsleden voor GroenLinks De Wolden beëdigd en vertegenwoordigen GroenLinks in de gemeenteraad. Afgelopen periode stond in het teken van de vorming van een college. Dit is dinsdag 17 mei 2022 geïnstalleerd  met maar liefst vier wethouders. Hoe kijkt GroenLinks terug op dit proces? In dit deel hebben we het over de totstandkoming van het raadsbreedprogramma.

Informatie traject

Na de verkiezingsuitslag waren we er nog niet. Hoe de gemeenteraad er uiteindelijk uit zien wordt namelijk ook voor een deel bepaald door wie er in het college komt. Om te inventariseren welke partijen het beste samen in een college passen werden er al gauw gesprekken ingepland met informateur Josee Gehrke. GroenLinks had dit gesprek op 22 maart. In dit gesprek gaven IJzendoorn en Kippers aan welke punten voor GroenLinks De Wolden het belangrijkst zijn.

Dat natuurinclusiviteit in het gesprek naar voren werd gebracht zal geen verrassing zijn. Het streven van GroenLinks is namelijk dat natuurinclusiviteit bij veel onderwerpen als clausule wordt meegenomen. Dit versterkt duurzaamheid bij natuurinclusieve woningbouw, bevordert biodiversiteit bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen, maar draagt ook bij aan toekomstbestendige landbouw. Voor GroenLinks krijgt de natuur op verschillende manieren een stem.

Uiteraard heeft GroenLinks oog voor het sociale aspect. Wat GroenLinks betreft gaat zorg voor financiën. Ook is het voor GroenLinks belangrijk dat er bij het nemen van besluiten goed gekeken wordt wat het effect op de langere termijn is. Zeker wanneer het over verduurzamen gaat is het verstandig om met een lange termijn visie te werken, waar je in kleinere stappen naar het gestelde doel kunt werken.

Raadsbreedakkoord wordt raadsbreedprogramma

Aansluitend op de gesprekken met de informateur, was er op een zonnige zaterdagmiddag in maart een bijeenkomst in het gemeentehuis om het concept voor het raadsakkoord te bespreken. Van elke partij waren er twee afgevaardigden uitgenodigd. Het concept is gebaseerd op punten die in alle partijprogramma's naar voren komen en als belangrijk worden gezien. Denk aan de woningbouw en landbouw, maar ook hoe we inwoners kunnen ondersteunen in dienstverlening of op financieel gebied. Met het raadsbreedakkoord laat de gemeenteraad zien waar het de komende vier jaar graag mee aan de slag wil gaan.

GroenLinks was blij dat de term raadsbreedakkoord al snel veranderd werd in raadsbreedprogramma. Een akkoord klinkt meer alsof er al wat besloten is en een programma klinkt als een leidraad om mee te werken. Er staat in grote lijnen waar we de komende vier jaar aan gaan werken. Het is een soort belofte aan onze inwoners. Hoofdlijnen worden uitgezet en de koers wordt bepaald, maar onderweg kan er hier en daar nog wat bijgestuurd worden.

Wat GroenLinks verbaasde was dat het woord natuur geen één keer in het concept voor kwam. Ook bij het kopje landbouw kon het, na het voeren van een discussie met de andere gemeentepartijen, niet toegevoegd worden.

Het is daarom niet gek dat tijdens de raadsvergadering van 30 maart, Kippers het volgende punt maakte. In haar duiding op de verkiezingen gaf ze nogmaals aan dat GroenLinks de natuur ook een stem geeft. En bij de behandeling van het raadsbreedprogramma werd er door onze fractievoorzitter ingestemd met stemverklaring (instemmen met toelichting), omdat GroenLinks het belangrijk blijft vinden dat er bij alle onderwerpen gekeken wordt naar de impact op de omgeving en het jammer vindt dat hierover niets staat in het raadsbreedprogramma.

Positief is dat de andere partijen aangaven dat er voldoende ruimte zal zijn om natuurinclusiviteit naar voren te brengen wanneer bepaalde onderwerpen naar voren worden gebracht tijdens raadsvergaderingen. Terwijl GroenLinks het over impact op de omgeving heeft, denken andere partijen dus al aan natuurinclusief! Dat is hoopvol!