Van plannen naar uitvoering; collegeakkoord gemeente De Wolden 2022-2026

Van plannen naar uitvoering; collegeakkoord gemeente De Wolden 2022-2026

Op 30 maart 2022 zijn Henk van IJzendoorn en Eline Kippers - van Lint als raadsleden voor GroenLinks De Wolden beëdigd en vertegenwoordigen GroenLinks in de gemeenteraad. Afgelopen periode stond in het teken van het vormen van een college die dinsdag 17 mei geïnstalleerd is met maar liefst vier wethouders. Hoe kijkt GroenLinks terug op dit proces? In dit deel de totstandkoming van het collegeakkoord 2022-2026.


Na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, had GroenLinks op 22 maart een gesprek met informateur Josee Gehrke. In dit gesprek gaven IJzendoorn en Kippers aan welke punten voor GroenLinks De Wolden het belangrijkst zijn voor de komende vier jaar. Daarnaast ging het gesprek ook over hoe GroenLinks het college ziet.

In principe is wat betreft Groen Links De Wolden samenwerking met alle partijen mogelijk. Toch hadden we wel wat vraagtekens over de balans tussen enerzijds een grote partij met negen zetels en anderzijds een partij met maar twee zetels. Wat doet die zetelverdeling met de doelen die GroenLinks vanuit haar partijprogramma gesteld heeft en die ook  nog eens niet overal even goed te rijmen zijn met die van de grootste partij?

Formatie

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart kwam de informateur met het voorstel om een coalitie te vormen van GemeenteBelangen met PvdA en D66. Vanaf hier nam Frits Alberts als formateur het stokje over om met dit voorstel aan de slag te gaan.  Op 6 april had hij  hierover een gesprek met GroenLinks. Met Kippers aan tafel en Van IJzendoorn online op het scherm vanuit zijn tent. Zelfs op vakantie was Henk nog aan het werk als raadslid!

Onderwerp van dit gesprek was natuurlijk het bovengenoemde voorstel. Dit was voor GroenLinks erg verrassend.  Het samen sparren en samenwerken waar het kon, zoals afgelopen jaren wel gebeurd was met D66 en PVDA, gaat er natuurlijk anders uitzien. Maar GroenLinks is wel heel blij met linkse partijen in het college! Hopelijk schuiven ideeën vanuit het college dan ook wat meer op naar links en wordt het allemaal wat socialer.

Installatie nieuw college

Eind april leek het erop dat het werk van de formateur erop zat. Tijdens de raadsvergadering op 28 april werd aangegeven dat de partijen genoemd in het voorstel eruit waren en er dus een college gevormd kon worden.
Ook het concept voor het collegeakkoord lag klaar ter inzage voor de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei konden de partijen op dit concept reageren en werd het college met maar liefst vier wethouders geïnstalleerd.
GroenLinks zag duidelijk dat het raadsbreedprogramma als leidraad gebruik was voor het collegeakkoord. Toch had dit concept al wel iets meer ingevuld over hoe de doelen tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Er stonden verschillenden ideeën in om de woningcrisis aan te pakken. Er komt zelfs een speciaal team Woningbouw. Het woonplan wordt elke twee jaar geëvalueerd, zodat er voldoende ruimte is voor eventuele bijsturing. Zo blijft de raad grip houden op de ontwikkelingen om de woningcrisis op te lossen.
Ook komt er een speciaal team Duurzaamheid en is het streven inwoners meer te verleiden om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. GroenLinks is blij dat het verduurzamen en daarmee dichter bij de klimaatdoelen komen hiermee draagvlak krijgt.

Verder vindt GroenLinks het fijn dat er in dit concept ook oog is voor inwoners met een laag inkomen. Al zullen wij goed in de gaten blijven houden of mensen met een kleine beurs daadwerkelijk geholpen worden.

Gezien het raadsbreedprogramma is het geen verrasssing dat de dienstverlening vanuit de gemeente genoemd wordt. Ook GroenLinks hoopt dat gemeente en inwoners weer beter met elkaar in verbinding komen en de gemeente meer een informatieve en ondersteunende rol gaat innemen.

Felicitaties en aan de slag

GroenLinks feliciteert GemeenteBelangen, PvdA en D66 met hun plek binnen het college. Ook feliciteren wij de wethouders en burgemeester met de installatie van het college van B&W.

GroenLinks stemde dan ook in met het voorstel van het concept van het collegeakkoord en zal met grote interesse en kritische blik de uitvoering hiervan volgen. Tijdens het gemeenteraad debat over landbouw zagen we al het woord natuurinclusief en merkten we dat er steeds meer draagvlak is voor natuurinclusieve landbouw, dus GroenLinks start positief en hoopvol aan deze termijn en hoopt binnen vier jaar ook doelen vanuit haar eigen partijprogramma te behalen. We kijken uit naar een goede samenwerking met de andere partijen binnen de gemeenteraad.