Waterstof... wel of niet gebruiken?

Waterstof... wel of niet gebruiken?

Bij GroenLinks De Wolden merken we dat er nogal wat misverstanden bestaan over waterstof. Hieronder proberen we het toe te lichten.

Waterstof is een schone brandstof want bij verbranding komt alleen water vrij. Maar waterstof komt niet in de natuur voor, we kunnen het niet "winnen". Het moet dus worden geproduceerd.
Hoe het wordt geproduceerd wordt vaak met een kleur aangegeven:
- Grijze waterstof: productie uit fossiele bron, waarbij de vrijkomende CO2 in de atmosfeer komt. Bij de productie gaat ook energie verloren en komt het niet afgevangen deel CO2 in de atmosfeer.  
- Groene waterstof: productie uit hernieuwbare bron. Hierbij komt geen CO2 vrij.
- Blauwe waterstof: dit is grijze waterstof in combinatie met CO2 opslag - bijvoorbeeld in lege aardgasvelden - CCS genaamd (Carbon Capture and Storage). In Australië is de eerste productie van waterstof uit bruinkool begonnen door het Japanse bedrijf Kawasaki. Helaas wordt slecht ca. 80% van de CO2 opgeslagen, zodat de kleur wel "donkerblauw" wordt. Japan wil zijn elektriciteit in 2050 voor 40% met waterstof produceren.
Duurzame (groene) waterstof is nog niet voorhanden. Redenen zijn: er is nog lang geen overschot van duurzame energie; hoogstens op enkele momenten per jaar, verder moet de apparatuur nodig om water te splitsen in waterstof en zuurstof nog veel verder ontwikkeld worden om op grote schaal probleemloos te kunnen produceren. Je moet bedenken dat bij deze productie ruim de helft van de energie verloren gaat. Daarom moeten we op die manier pas waterstof maken wanneer we "te veel" hebben voor direct gebruik (zie ook artikel "Alleen bij een overschot aan groene stroom werkt waterstof duurzaam", Marc Blom, Trouw donderdag 19 augustus 2021).
Al met al is het rendement van een "groene waterstof batterij" dan ook heel laag: omzetting van elektriciteit naar waterstof en dan weer naar elektriciteit - een rendement van zo'n 25 a 30%.
In Oman wil men een duurzame waterstofproductie op poten zetten - een goed plan voor een land met zoveel zonlicht, maar ook daar hebben ze nog een lange weg te gaan.....

Waar kan je waterstof voor gebruiken?
Je kan waterstof inzetten om huizen te verwarmen (Zoals Rendo c.s. dat willen in een deel van de Erflanden en Nijstad-oost in Hoogeveen), auto's te laten rijden (vb Toyota Mirai), of voor industriële processen.

Vanuit energetisch standpunt is huisverwarming met waterstof een echte verkwisting: zeer hoogwaardige brandstof gebruiken om een zeer laagwaardige warmte te maken (slechts 20 graden in een huis!). Daarvoor kun je voorlopig toch echt beter een warmtepomp gebruiken op duurzame stroom.

Een auto op waterstof: hier zet een brandstofcel de waterstof om in elektriciteit, en is daarna een "elektrische auto". Die kan ook prima op een batterij lopen - het rendement van een auto-batterij is meer dan 80%. In de transport zou het een optie zijn om voor zware voertuigen (vrachtverkeer) of vliegtuigen waterstof in te zetten.

Industriële processen, zoals bv bij Tata Hoogovens. Wanneer we deze processen kunnen verduurzamen door groene waterstof te gebruiken, is dat uiteraard een heel grote stap in de besparing van fossiele bronnen!

We hopen dat je na het lezen van dit stuk iets meer weet over de toepassing van waterstof. Wellicht ben je wat gereserveerder geworden over waterstof toepassingen zolang de waterstof uit fossiele brandstof wordt gemaakt of zolang we geen overschot hebben aan groene elektriciteit!
Ons devies is dus: investeer maximaal in duurzame energie, en wanneer we een overschot krijgen gaan we dat omzetten naar waterstof.

Wat vind jij over het gebruik van waterstof? Laat het ons weten!