Wie is lijsttrekker Eline Kippers - van Lint?

Wie is lijsttrekker Eline Kippers - van Lint?

Hoi, ik ben Eline Kippers - van Lint en 35 jaar. Sinds 2013 woon ik in Drogteropslagen. Mijn ouders hebben samen met mij en mijn gezin een voormalige boerderij verbouwd tot twee woonhuizen voor drie generaties. In de tot woonhuis verbouwde voormalige deel wonen mijn ouders. Samen met mijn man en twee zonen woon ik in het verbouwde voorhuis.

Naast docent CKV en beeldende kunst op locatie Lariks van de CS Vincent van Gogh, een middelbare school in Assen, ben ik ook eigenaar van een bedrijf in kunst- en cultuureducatie en richt ik me daarmee juist meer op het basisonderwijs. Het spreekt dan ook voor zich, dat ik kunst en cultuur heel belangrijk vindt.

Zowel als moeder als in de rol van docent, ben ik begaan met de toekomst van onze jeugd. Ik schrik ervan dat uit onderzoeken blijkt dat tegenwoordig 8 op de 10 kinderen zich ernstig zorgen maken over de klimaatcrisis, zelfs wanneer de coronacrisis al zo’n impact op hun leven heeft. Dit terwijl zij juist een zorgeloze jeugd zouden moeten hebben.

Ook mijn oudste zoon maakt zich zorgen. Hij volgt het nieuws en hoort vaak over overstromingen, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en sinds kort komt daar de dreiging van de oorlog bovenop. Het lijkt ver weg, maar zelfs hij, een kind op de basisschool, merkt met bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg, maar ook de hete zomers, hardere wind en hevigere regenbuien, hoe dichtbij het komt en weet dat het impact heeft op zijn toekomst. Een toekomst die hìj niet kan veranderen, omdat hìj te jong is om er wat aan te doen nu het nog kan.

En dan is de klimaatcrisis niet eens de enige crisis. Zoals al eerder genoemd, hebben we te maken met de coronacrisis die op meerdere vlakken grote impact op ons leven heeft gehad. En denk aan de steeds erger wordende woningcrisis en steeds onrustiger wordende maatschappij, doordat wij in een onrustige tijd leven.

Het moet anders. En het kan anders.

We hebben het best goed in De Wolden. Onze gemeente beschikt over prachtige natuur. Laten we die beschermen en versterken nu het nog kan, door de biodiversiteit te stimuleren, bufferzones om onze natuur te maken, onze leefomgeving te vergroenen en onze woonomgeving voor mens en dier aangenaam maken.

We hebben mooie dorpen om in te wonen. Laten we vooral zorgen voor een gemengd, gevarieerd, levensfasebewust en natuurlijk duurzaam woningaanbod, zodat onze dorpen en buurten vitaal blijven en inwoners binnen onze gemeente kunnen blijven wonen.

We hebben een grote agrarische sector. Laten we hen op zodanig ondersteunen, dat boerenbedrijven in onze gemeente kunnen blijven en niet als probleem worden gezien, maar juist als oplossing. Er zijn al initiatieven gaande zoals BoerEnNatuur. Er kunnen zonnepanelen op staldaken. En boeren kunnen bijdragen aan het herwilden en vergroten van de biodiversiteit door anders met hun land om te gaan.

Laten we in onze rijke gemeente de minima en mensen in de bijstand ondersteuning bieden, zodat ook zij een waardig leven kunnen hebben en waar nodig ontzorgd worden. Dit kan bijvoorbeeld door sommige gemeentediensten gratis te maken en financiële steun en middelen vanuit het Rijk op de juiste plek in te zetten.

We hebben veel ruimte in onze gemeente en dat kan voor grote reisafstanden zorgen. Laten we het verkeer veiliger maken en het transport verantwoord. Dit kan met meer openbaar vervoer, meer 30 km zones binnen de kernen en buiten de kernen een maximum van 60 km en uiteraard meer fietspaden.

We leven in een tijd waarin we om steeds meer energie vragen, laten we daarom investeren in energie die tegemoet komt aan de klimaatdoelen, door alleen subsidie te geven op echt groene energie, zoals energie die ontstaat door gebruik van zon, water en wind. En laten we tegelijkertijd de energiearmoede bestrijden.

Het kan. En ik wil daar graag aan meedoen. En dat is precies de reden waarom ik op de lijst van GroenLinks ben gaan staan.

We hebben nu nog zo veel kansen. Daar moeten we nu het nog kan wat mee doen!
En dat kan alleen met voldoende draagvlak. Ik heb wel zin in een positieve toekomst, en een groene en sociale gemeente! Jij ook?

Stem dan op GroenLinks.