Henk van IJzendoorn, nummer 2 op de lijst

Henk van IJzendoorn, nummer 2 op de lijst

Sinds een jaar of vier woon ik nu in De Wolden, waarvan laatste twee jaar in Ruinen in het buurtschap Oldenhave. Hier woont een mix van Drentenaren en 'Drentenieren', die het samen prima kunnen vinden en die beiden van belang zijn voor de leefbaarheid. Van tegenstellingen is hier geen sprake, wij voelen ons hier als nieuwkomer zeer welkom.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als directeur van een basisschool in Nijmegen. Goed onderwijs voor alle kinderen is de basis voor een gezonde samenleving. Nu ik gepensioneerd ben, is stilzitten niets voor mij en ik draag graag mijn steentje bij aan de maatschappij.  

Zo ben ik onder andere gastheer bij Natuurmonumenten. Ik vertel aan bezoekers het verhaal van Drenthe over de ontwikkelingen die het landschap heeft doorgemaakt en de belangrijke rol die de natuur hierin speelt.

Ik vind het belangrijk om hoog in te zetten op natuurinclusiviteit. Als zoon van een loonwerker weet ik hoe belangrijk het is om samen te werken met de natuur. Van dichtbij heb ik de transitie meegemaakt bij de fruitteelt in de Betuwe. Het gaat hierbij steeds om het maken van soms lastige keuzes en denken in mogelijkheden.

Mensen denken vaak dat GroenLinks tegen de boeren is, maar niets is minder waar! Wij zijn tegen de Rabobank, die boeren opjut om nog meer investeringen te doen, zodat de strop om hun nek steeds meer wordt aangehaald. Wij willen juist samenwerken met de boeren, waarbij steeds oog is voor de natuurlijke omgeving. Hierbij proberen wij er alles aan te doen om het haalbaar voor iedereen te maken.

Ook de energietransitie speelt een cruciale rol. Hoe eerder we in De Wolden kunnen overstappen van fossiele brandstof naar echt groene energie, hoe beter voor de natuur. Onder groene energie verstaan wij wind-, water- en zonenergie.
Ook energiebesparing door middel van isolatie moeten we hierbij niet vergeten. In mijn rol als energiecoach bij ReestdalEnergie adviseer ik mensen hierover. Bij de energietransitie willen wij absoluut voorkomen dat inwoners klem komen te zitten, zoals nu helaas gebeurt met de enorme stijging van energieprijzen. Wij waken voor zogenoemde energiearmoede.

Het afgelopen jaar ben ik steunraadslid voor GroenLinks De Wolden geweest.  Er is in de raad, maar ook tijdens de verkiezingscampagne veel geschreven en geroepen over wonen en betaalbare huizen. Het verbaast mij dat er steeds gesproken wordt over goedkope koopwoningen voor starters. Mijns inziens is dit korte termijn denken, omdat de woning van de starter over drie jaar te koop staat voor een prijs die te hoog is voor een starter! Laten we de woningmarkt vervangen door volkshuisvesting door het bouwen van betaalbare huurwoningen in meerdere marktsegmenten.

Al enige tijd ben ik bestuurslid van Dorpsbelangen Rune. Niet te verwarren met Gemeentebelangen. Als GroenLinkser voel ik me thuis in dit gezelschap en is het goed om naar de wensen van de inwoners te luisteren en ook het groene geluid in de dorpsvisie een plek te geven.

Dat geluid hebben we de afgelopen tijd door heel De Wolden laten klinken. Ik hoop dan ook dat het gaat resulteren in minimaal twee zetels voor de komende raadsperiode.