Rustig rijden in De Wolden voor verkeersveiligheid en natuurbehoud.

Rustig rijden in De Wolden voor verkeersveiligheid en natuurbehoud.

Opiniestuk door Job de Jonge

Ruim 14 jaar woon ik,  aanvankelijk deels, en sinds 5 jaar uitsluitend in Drenthe. De mensen in Drenthe verschillen qua mentaliteit van die in de randstad.

Opvallende verschillen zijn de vriendelijke houding van buren naar elkaar, de gastvrijheid, het elkaar begroeten en de tijd die voor je genomen wordt in winkels. Al deze zaken zijn in de loop van de tijd verdwenen in de randstad.

Maar er zijn ook zaken die in de stad en de voorsteden beter geregeld zijn. Ondanks de vrijgevochten bende van het verkeer in de randstad voel ik me daar als fietser, hardloper of automobilist toch veiliger.

Ik heb hier over het harde rijden van de gemiddelde Drent. Op smalle landwegen waar auto’s, voor elkaar wat naar de kant moeten, merk je dat je als hardloper door auto’s met een snelheid van soms 80 km/u of meer wordt gepasseerd. Mensen worden kwaad als je een gebaar maakt met je hand. Ze beseffen niet dat een fietser of een hardloper kwetsbaar is en kan vallen of zelfs bijvoorbeeld een duizeling of een infarct kan krijgen.

Op de provinciale weg N375 wordt je als je 80km/u rijdt ingehaald door voertuigen die dertig tot veertig km/u harder gaan. Eerst plakkend achter je, komen ze plots voorbij, soms net op tijd om tegenliggers te ontwijken.

Een probleem is dat er nauwelijks handhaving is en dat men de trajectcontrole blijkbaar nog moet uitvinden. De met eiken omzoomde erftoegangswegen zijn het toneel van zeer grote tractoren met landbouwcombinaties, die erg hard rijden en tegenliggers dominant naar de kant dwingen. Ik zie een zeer groot deel van de bestuurders van deze grote voertuigen met de telefoon aan het oor zitten! Ook streekbussen denderen door. Vrachtwagens nemen niet de provinciale wegen, maar rijden graag binnendoor.

Actiegroepen voor verkeersveiligheid in De Wolden, roependen in de woestijn

Er zijn diverse actiegroepjes in mijn gemeente De Wolden, die bezig houden met de verkeerssnelheid op kleinere wegen en in de dorpen, waar het maar niet lukt om 30 km aan te houden.

De gemeente denkt wel mee en komt met deeloplossingen, zoals drempels of sluisjes. Mooie bedoelingen, maar helaas volstrekt onvoldoende!

Vanuit de huizen en boerderijen die langs wegen met bomen liggen, is het riskant om de weg op te rijden. Als er boven de 80 km gereden wordt kun je niet veilig de weg op komen. Het lukt met controles van een of twee keer per jaar absoluut niet om tot verandering van de mentaliteit te komen. In De Wolden wil men niets weten van verkeerslichten of camera’s en zijn er telkens escapes, zoals het niet kunnen handhaven of het moeten afstaan van het boetegeld aan hogere overheden. Het is voor de gemeente uiteraard van belang dat een provincie meewerkt, maar dat vergt ook een actieve inzet in het gemeentebeleid.

Dat het Veilig Verkeer Nederland en veel mensen menens is kun je hier lezen.

Samen de stikstofuitstoot verminderen in De Wolden

Daarnaast kunnen we ook vanuit de bevordering van de biodiversiteit en het behoud van de natura 2000 gebieden naar het harde rijden kijken. Bij het verhogen van de snelheid gaat het brandstofverbruik kwadratisch omhoog.

Stel dat je 80 km/u rijdt en je besluit je te houden aan de maximumsnelheid van 60 km/u, dan wordt er heel wat bespaard: (60/80)2 is 0.56% dus de besparing is 54%. Laat staan als je met 100 km/u over de smalle wegen rijdt, dan is de besparing zelfs 64%. “Wat maakt dat nou uit,” zeg je misschien.  Lees dan eens de notitie van de Gedeputeerde Staten van Drenthe uitgegeven in november 2021. Neem bijvoorbeeld de uitstoot rond het Dwingelderveld. We zien dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor 71% van de stikstofdepositie en het wegverkeer 7.84%.  

Stel dat we ons houden aan de limieten, dan kan je minstens 3.6% besparen op de uitstoot door het verkeer. De boeren kunnen die 71% ook mede terugbrengen door rustiger te rijden met hun voertuigen. Dat is een snel haalbare reductie en een stuk eenvoudiger en minder vervelend dan boerderijen te moeten sluiten. Hoe dan ook: Het zou in ieder geval een bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem betekenen, waar niemand last van heeft.

De komende jaren zal mijn partij GroenLinks De Wolden dan ook zoeken naar oplossingen door samenwerking en niet polariseren!

Job de Jonge, ambassadeur biodiversiteit